Wie ben ik?

KurpershoekA_2016-03portretOpgeleid als Algemeen Maatschappelijk Werker heb ik in mijn werkzame leven verschillende dingen gedaan. Ik ben onder andere een aantal jaren werkzaam geweest bij het Maatschappelijk Werk en het Schoolmaatschappelijk Werk.
In 2010 ben ik gestart met een eigen praktijk voor Psychosociale Hulpverlening. Naast de opleiding voor Systeemtherapeutisch Medewerker heb ik een Master gedaan in de Contextuele Hulpverlening. Ook volgde ik de basistraining voor EFT- therapeut.

Over cursussen die ik geef voor hulpverleners gaat de pagina Taal Zonder Grenzen.

Mijn visie

Als hulpverlener zijn vertrouwen en verbinding belangrijke kernwaarden voor mij. Ik probeer vanuit dat vertrouwen mijn cliënten zich opnieuw te laten verbinden met mensen uit hun context.

Ik werk vanuit christelijk perspectief. Voor mijzelf is het christelijk geloof een bron van inspiratie. In mijn praktijk spreek ik met cliënten die daar prijs op stellen graag over de rol die het geloof in hun leven speelt. Geloof in God kan namelijk een krachtige steun zijn. Geloof is een persoonlijke zaak – daarom stem ik verwachtingen op dat punt zorgvuldig af.

Door de gebrokenheid van het leven ontstaat er schade in ons leven. Naast het onder ogen zien en verwerken van die schade gaan we ook op zoek naar de schatten uit verleden en heden.

duploIk gebruik in mijn werk poppetjes en ander beeldmateriaal om die schade en schatten inzichtelijk te maken.

Naast de kernwaarden heb ik mij geschoold in verschillende methodieken zoals het oplossingsgerichte denken, focussen, cognitieve gedragstherapie e.a.